Om oss

 

SLA Svensk Logistikanalys

- ska vara ett naturligt val för beslutsfattare när det gäller logistikfrågor.

 

Etablerat 2003

Svensk Logistikanalys är ett etablerat tjänsteföretag som grundades 2003. Vår samlade kompetens inom frakt och transport är unik. Vi har sedan starten genomfört drygt 200 fraktupphandlingar. Många av våra kunder är frekvent återkommande, eller har valt att samarbeta vidare med oss i vår tjänst SLA Partner, vilket innebär kort och gott att vi gör ett helhetsåtagande för kundens transportadministration.

Erfarenhetsmässigt ser vi att de flesta företag har för höga fraktkostnader och att transportfunktionen sällan prioriteras. Vi har tiden och kompetensen och med vår effektiva metod kan vi reducera både frakt- och administrationskostnader.

Över 200 upphandlingar

Sedan starten 2003 har vi genomfört över 200 upphandlingar åt en skiftande blandning företag. Historiskt sett kan vi konstatera att det funnits en mycket god förbättringspotential i företagens frakt- och transportupplägg.
Gemensamt för de flesta företag är att man inte har tid, eller tar sig tid att genomlysa sitt frakt- och transportupplägg. Med vår metod blir er insats minimerad till ett fåtal timmar och det hela brukar mynna ut i avsevärda förbättringar. Exempelvis ett lägre totalpris, förbättrade rutiner, mer kontroll på kostnaderna för att nämna något.

Affärsidé

Svensk Logistikanalys ska erbjuda fraktköpande företag, kvalificerad upphandling av frakttjänster, fraktadministration samt transportörsrådgivning. Alltid med fokus på att vår uppdragsgivare ska uppnå maximal kostnadseffektivitet.