SLA Spara

 

SLA Spara

En tjänst som effektiviserar era transportlösningar.


Baserad på en detaljerad analys av ert företags transporter arbetar vi fram en mer kostnadseffektiv lösning för er.

 • Vi: Analyserar ditt nuvarande transportflöde
 • Utgångspunkten är att vi med dina nu gällande priser och tillägg räknar fram ett ingångsvärde baserat på dina historiska sändningar.

 • Vi: Lyssnar till dina krav och önskemål för transporterna
 • Därefter utarbetar vi en kravspecifikation och riktlinjer samt kontaktar tilltänkta speditörer för offertförfrågan.

 • Vi: Tar fram förslag på bästa lösning för företagets behov
 • Det är baserat på de offerter som bäst möter dina krav på kvalitet och pris.

 • Vi: Aktiverar ny transportlösning efter ditt godkännande
 • Genom att kontakta valda speditörer, ansvara för driftsättning och följa upp att avtal efterlevs.

 • Du: Sänker dina kostnader utan att sänka dina krav
 • Av erfarenhet vet vi att de flesta företag har för höga transportkostnader. NU är Du inte längre en av dem.

 • Vad händer sen?
 • För att ytterligare effektivisera dina transporter har vi tjänsten SLA Partner där vi fungerar som er outsourcade fraktavdelning. Läs mer här